เปิดโลกวิชาการแนะแนวการศึกษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 กันยายน 2563 ณ หอประชุมจามจุรี 1-2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 382 เข้าชม