โครงการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ ภาษาไทย สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง วันที่ 12 – 13 กันยายน 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 235 เข้าชม