การประชุมสัมมนาผู้บริหาร โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 224 เข้าชม