โครงการ EDU. English Camp นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563 ณ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ และศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 201 เข้าชม