โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ระดับมัธยมศึกษา) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 19212 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 181 เข้าชม