โครงการยกระดับการเรียนรู้ ด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเรียน ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม 19212-19213 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 208 เข้าชม