โครงการ EDU. English Camp นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 ณ อาคารพลศึกษาเอนกประสงค์ และศูนย์กีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 153 เข้าชม