โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพในยุคไทยแลนด์ 4.0 : หลักสูตรฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมจามจุรี 1

เผยเเพร่เมื่อ 266 เข้าชม