กิจกรรมค่ายส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำหรับ นักศึกษาครู เพื่อพัฒนาท้องถิ่นเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ชั้นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 17-19 กรกฎาคม 2563

เผยเเพร่เมื่อ 614 เข้าชม