กิจกรรมเวริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครูในโครงการ “การผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563” เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน สำหรับชั้นปีที่ 5 ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2563

เผยเเพร่เมื่อ 522 เข้าชม