หัวข้อข่าว

โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนคณะครุศาสตร์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องเรียนมาตรฐาน 233-234 คณะครุศาสตร์

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา คณะครุศาสตร์ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ วัดป่าภูธรพิทักษ์

หนังสือแสดงความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

การประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 7 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมจามจุรี 1

“ราชภัฏน้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า” วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา” โดยคุณ Sue Hudson วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเรียนมาตรฐาน (221) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมการจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูพาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561

ตัวอย่างงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของอาจารย์คณะครุศาสตร์

คณะอนุกรรมการการประเมินเพื่อการรับรองปริญญาทางการศึกษา ระดับปริญญาตรี วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมภูพาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร