หัวข้อข่าว

กิจกรรมปีใหม่ม่วนงัน สุขสันต์วันครุศาสตร์ วันที่ 13 มกราคม 2561 ณ ลานกิจกรรม อาคาร 16 คณะครุศาสตร์

โครงการค่ายสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (The English for Communication Camp) ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

DownLoad LOGO

ห้องสมุด 1

สรุปข้อมูลนักศึกษา ประจำปี 2560

การแข่งขันกีฬาคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 2560

กิจกรรมสังสรรค์งานปีใหม่ คณะครุศาสตร์ ปี 2560

นิทรรศการการแสดงผลงาน “การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2560” ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โถงบริเวร อาคาร 13

ชี้แจงการเข้ารับราชการครูในโครงการ “ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุมจามจุรี 1