การประชุมเปิดภาคเรียน 1/2567 คณะครุศาสตร์ วันที่ 13 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมสภานักศึกษา อาคาร 20 มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 59 เข้าชม