การปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 17 เข้าชม