การปฐมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 วันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 143 เข้าชม