ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือหารเสริมสร้างวัฒนะรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านทุจริตในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 17 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 274 เข้าชม