แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน ปม.1 สายวิชาการ

เผยเเพร่เมื่อ 1527 เข้าชม
.
dot2 ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ปม.1 สายวิชาการ (ใช้แบบประเมินของคณะ)
dot2 ข้อตกลงและแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)
dot2 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)