แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน ปม.1(แบบประเมินของคณะ) ,ปม.2 ,ปม.3 สายวิชาการ

เผยเเพร่เมื่อ 3119 เข้าชม
.

dot2

แบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ปม.1 สายวิชาการ
(ใช้แบบประเมินของคณะ)

dot2

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ
แบบ ปม.2,ปม.3 (ใช้แบบประเมินของมหาวิทยาลัย)