แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของการทำงาน ปม.1(แบบประเมินของคณะ) ,ปม.2 ,ปม.3 สายวิชาการ

เผยเเพร่เมื่อ 2972 เข้าชม
.

dot2

แบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ปม.1 สายวิชาการ
(ใช้แบบประเมินของคณะ)

dot2

แบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.2)

dot2

แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (แบบ ปม.3)