ข่าวเเละประกาศ

IMG_7235

โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แชมเปี่ยนชิพ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 11-29 มกราคม 2559

อ่านต่อ“โครงการกีฬาต้านยาเสพติด ฟุตซอลมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แชมเปี่ยนชิพ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 11-29 มกราคม 2559”

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อข่าว เผยเเพร่เมื่อ

ข่าวประกาศ มรสน. ข่าวรับสมัครงาน ข่าวโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ มรสน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ประกาศ มรสน เรื่อง รับสมัครแข่งขันบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว เผยเเพร่เมื่อ

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (1 ก.ค. 57 – 30 มิ.ย. 58)

คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา สนใจติดต่อรับเอกสารที่คณะ

ประกาศรายชื่อ และสถานที่ฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพของคุรุสภา 9 มาตรฐาน

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เลือกโรงเรียนฝึกสอน เทอม 2 / 2558

ประกาศรายชื่อโรงเรียนฝึกสอน เทอม 2 / 2558

อ่านเพิ่มเติม