ข่าวเเละประกาศ

วารสารครุศาสตร์

รูปแบบบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านต่อ“รูปแบบบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

หัวข้อข่าว เผยเเพร่เมื่อ

แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานสายวิชาการ คณะครุศาสตร์

รูปแบบบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบฟอร์ม การติดตามผลรายงานการประเมินตนเองในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 (1 กรกฎาคม 2558 – 31 กรกฎาคม 2559)

ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 (1 ก.ค. 57 – 30 มิ.ย. 58)

คัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา สนใจติดต่อรับเอกสารที่คณะ

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวรับสมัครงาน

หัวข้อข่าว เผยเเพร่เมื่อ

ข่าวประกาศ มรสน. ข่าวรับสมัครงาน ข่าวโอนย้ายข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

ประกาศ มรสน เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

ประกาศ มรสน เรื่อง รับสมัครแข่งขันบุคคลทั่วไปเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาวิชาประเมินผลและวิจัยการศึกษา คณะครุศาสตร์

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรม

DSC_0439

โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วันที่ 4 พ.ค. 59 ณ ห้องประชุมภูพาน คณะครุศาสตร์

อ่านต่อ“โครงการบริการวิชาการสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วันที่ 4 พ.ค. 59 ณ ห้องประชุมภูพาน คณะครุศาสตร์”

All

คณะครุศาสตร์ ร่วมสืบสาน”ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ” ในวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ บริเวณหอพระพุทธรัชปัญญาบารมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านต่อ“คณะครุศาสตร์ ร่วมสืบสาน”ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ” ในวันที่ 8 เมษายน 2559 ณ บริเวณหอพระพุทธรัชปัญญาบารมี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

IMG_5363

คณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงานที่ อยุธยา – หัวหิน ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2559

อ่านต่อ“คณาจารย์และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ศึกษาดูงานที่ อยุธยา – หัวหิน ระหว่างวันที่ 2-5 เมษายน 2559”

IMG_4673

โครงการสัมมนาวิชาการ “วิถีคราม วิถีภูมิปัญญาไทสกล” วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

อ่านต่อ“โครงการสัมมนาวิชาการ “วิถีคราม วิถีภูมิปัญญาไทสกล” วันที่ 31 มีนาคม 2559 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร”

อ่านเพิ่มเติม