เลือกโรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี รหัส 63

เผยเเพร่เมื่อ 17598 เข้าชม

 

รายชื่อโรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอน และจำนวนนักศึกษาที่ต้องการ

 

เลือกโรงเรียนออกฝึกปฏิบัติการสอน

 

ตรวจสอบรายชื่อที่เลือกโรงเรียนไปแล้ว

   

ลงทะเบียนกรณี Login ไม่ได้