เลือกโรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอน ประจำภาคเรียนที่ 1/2567 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี รหัส 64

เผยเเพร่เมื่อ 19488 เข้าชม

 

รายชื่อโรงเรียนฝึกปฏิบัติการสอน และจำนวนนักศึกษาที่ต้องการ

 

เลือกโรงเรียนออกฝึกปฏิบัติการสอน

 

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาออกฝึกสอนแยกตามโรงเรียน

 

ตรวจสอบจำนวนนักศึกษาออกฝึกสอนแยกตามหลักสูตร

   

ลงทะเบียนกรณี Login ไม่ได้