โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าสู่ครูมืออาชีพ คณะครุศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6 – 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้อง19212 – 19213 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 109 เข้าชม