โครงการส่งเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนานักศึกษาครู ในโครงการ “ผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น” สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564

เผยเเพร่เมื่อ 523 เข้าชม