การฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือ “หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ทั่วไป และหลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น S.B.T.C” ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564

เผยเเพร่เมื่อ 332 เข้าชม