โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตและพัฒนา “ครูไทย” ด้วยการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 388 เข้าชม