โครงการการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา

เผยเเพร่เมื่อ 574 เข้าชม