การประชุมก่อนเปิดภาคเรียน 1/2565 คณะครุศาสตร์ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 268 เข้าชม