ปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ในวันพุธ ที่ 2 กันยายน 2563 ณ หอประชุมจาจุรี 1

เผยเเพร่เมื่อ 133 เข้าชม