การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 1 ครบรอบ 55 ปี มรสน.กับการพัฒนาท้องถิ่น “ครู” แห่งอนาคตกับการเรียนรู้ ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก วันที่ 1 พฤศจิกายน 62 ณ ห้องประชุม 221 คณะครุศาสตร์

เผยเเพร่เมื่อ 1166 เข้าชม