ประชุมคณาจารย์และบุคลากรคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 /2562 วันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 20 ชั้น 3 กองพัฒนานักศึกษา

เผยเเพร่เมื่อ 345 เข้าชม