โครงการ “จิตศึกษาพัฒนาปัญญาภายใน” ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนมุกดาลัย โรงเรียนบ้านสามขามิตรภาพที่ 3 และโรงเรียนบ้านโนนสังข์ศรี จังหวัดมุกดาหาร

เผยเเพร่เมื่อ 339 เข้าชม