โครงการปัจฉิมนิเทศฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมจามจุรี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 75 เข้าชม