โครงการทำบุญรับขวัญน้องใหม่ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 และกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ อาคาร 16 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 76 เข้าชม