คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 306 เข้าชม