นิทรรศการการแสดงผลงาน “การจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ 2560” ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ โถงบริเวร อาคาร 13

เผยเเพร่เมื่อ 375 เข้าชม