กิจกรรม “ค่ายครุศาสตร์เกื้อกูล” วันที่ 7 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 391 เข้าชม