ประกาศผลการพิจารณาบทความเพื่อนำเสนองานวิจัยระดับนานาชาติ Announcement of Abstract Acceptance for the International Conference Session ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 2 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี 2564

เผยเเพร่เมื่อ 96 เข้าชม

Full Screen