เอกสารสำรวจโรงเรียนฝึกสอน

เผยเเพร่เมื่อ 4523 เข้าชม

สำรวจโรงเรียนฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน

สำรวจโรงเรียนฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 และ 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี

 เอกสารขออนุญาตให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกระหว่างเรียน 1

 เอกสารขออนุญาตให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกระหว่างเรียน 2

สำรวจโรงเรียนฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพครู 2 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 5 ปี

 เอกสารขออนุญาตให้นักศึกษาเข้ารับการฝึกวิชาชีพครู 2

ส่งข้อมูลภายในวันที่ 5 พ.ค. 2564
e-mail พี่นุ้ย jee_jee353@hotmail.com