หัวข้อข่าว

A Look At Swift Secrets For Mail Order Bride Review

บริจาค S

โครงการครุศาสตร์วันทา บูชาพระคุณครู วันที่ 6 กันยนยน 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมหารือแลกเปลี่ยนกับคณาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับหลักสูตรครูความเป็นเลิศ กับ ผศ.ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์ (ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) วันที่ 6 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมสรัสจันทร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการทำบุญรับขวัญน้องใหม่ คณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 และกิจกรรมสวดมนต์ทำวัตรเย็น ในวันที่ 3 กันยายน 2561 ณ อาคาร 16 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร