หัวข้อข่าว

“ราชภัฏน้อมพลี เทิดบารมีทั่วหล้า” วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

บรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา” โดยคุณ Sue Hudson วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องเรียนมาตรฐาน (221) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การประชุมการจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมภูพาน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2561

ห้องสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561