โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยเเพร่เมื่อ 96 เข้าชม