แจ้งฝ่ายฝึกฯ ขอเลื่อนการปฐมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน หากมีรายละเอียดจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบภายหลัง

เผยเเพร่เมื่อ 1501 เข้าชม