ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 เข้าร่วมประชุม วันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสัตตบงกช อาคาร 11 ชั้น 2

เผยเเพร่เมื่อ 859 เข้าชม


ประชาสัมพันธ์ ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตามคำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562 โดยตัวแทนเข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการในวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ห้องสัตตบงกช (1120) อาคาร 11 ชั้น 2 (โดย นศ.สามารถดาว์โหลดเอกสารตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้) * นักศึกษาต้องมารับเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น และต้องเข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการฯ หากไม่เข้าร่วมการประชุมและไม่ได้รับเอกสารด้วยตนเอง จะถูกตัดสิทธิ์ทุกกรณี

ดาวโหลดเอกสารประกอบ

ขอเชิญประชุมตัวแทน-สทศ.-ปี-63

ขออนุญาตนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเข้าร่วมการประชุม-ตัวแทน-สทศ.-ปี-63

ขออนุญาตให้นักศึกษาเข้าร่วมประชุม-ตัวแทน-สทศ.63

คำสั่ง_2563