หนังสือแสดงความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561

เผยเเพร่เมื่อ 1168 เข้าชม

.

หนังสือแสดงความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครู
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561
ปีการศึกษา 2560

หนังสือยืนยันความประสงค์-ปี 1
หนังสือยืนยันความประสงค์-ปี 2
หนังสือยืนยันความประสงค์-ปี 3
หนังสือยืนยันความประสงค์-ปี 4
.

– นักศึกษาปีที่ 1(รหัส 60), นักศึกษาปีที่ 2(รหัส 59), นักศึกษาปีที่ 3(รหัส 58) ส่งเอกสาร วันที่ 23 สิงหาคม 2561
– นักศึกษาปีที่ 4(รหัส57) ส่งเอกสาร วันที่ 24 สิงหาคม 2561
ส่งเอกสารคนละ 2 ชุด ที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ เวลา 09.00-16.30 น.