ประกาศรายชื่อผู้อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

เผยเเพร่เมื่อ 394 เข้าชม

ประกาศรายชื่อผู้อบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของครุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Full Screen

รายชื่อผู้เข้าอบรม