ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560

เผยเเพร่เมื่อ 3596 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง  การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ประจำปีการศึกษา 2560

ดูขนาดเต็มหน้าจอ