คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Faculty of Education

สายตรงหัวหน้าหน่วยงาน

 • หัวข้อ : อยากทราบวิธีการย้ายหลักสูตรจากภาคสมทบ เป็นภาคปกติ

  ขอความกรุณานะคะ  คือ ดิฉันอยากทราบว่าถ้าเราเรียนคณะคุรุศาสตร์  สังคมศึกษา ภาคสมทบ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และอยากจะย้ายมาเรียนยังภาคปกติ เราสามารถทำได้มั้ยค่ะ และมีวิธีการอย่างไรบ้างค่ะ  ขอขอบพระคุณมากค่ะที่ให้คำปรึกษา 

  ชื่อ : นางสาวพัชรีภรณ์ ไชยฮะนิจ อีเมล์ : jassky@mnre@gmail.com สถานะ : บุคคลภายนอก วันที่/เวลา : 2012-04-02 07:35:55 ไอพี : 223.204.13.23

  คำตอบ
  คำตอบที่ : 1

  ต้องสอบเข้าภาคปกติ แล้วโอนวิชามาครับ

  ผู้ตอบ : อีเมล์ : วันที่/เวลา : 2012-04-05 04:43:13 ไอพี : 192.168.12.215

คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
เลขที่ 680  หมู่ที่ 11  ถนนนิตโย  ตำบลธาตุเชิงชุม  อำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  47000

โทรศัทพ์. 0-4297-0026   โทรสาร 0-4274-3793  E-mail : edu.snru@hotmail.com